Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter som Du själv har tillhandahållit oss, så som; namn, adress, email och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna leverera och informera dig om varuleverans via SMS och email. Uppgifterna behövs även för eventuella framtida reklamationer.   Vi använder ej ovan uppgifter för reklam-utskick ej heller vidarebefordrar vi dem till tredje part.  

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i 24 månader, efter utgång av varans garanti-tid.  

Personuppgiftsansvarig är Tom Fichter och kan nås via email info@hooflight.com. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@hooflight.com. Du når vårt dataskyddsombud på info@hooflight.com Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Tillagd i varukorgen